Centrum Edukacji - KRUK

I Warszawskie Forum Rodziców

        W dniu 9.11.07 r. W Sali Warszawskiej PKiN odbyło się „I Warszawskie Forum Rodziców” pod hasłem „Rady Rodziców w Warszawskich szkołach i przedszkolach”. Spotkanie zoorganizowane było przez Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych „TRIO”,Biuro Edukacji Urzędu m.st.Warszawy. przy współudziale Stowarzyszenia „Rodzice Szkole” oraz naszej skromnej pomocy. Celem spotkania było ustalenie stałej formuły kontaktów organizacji rodziców z władzami oświatowymi w stolicy, wymiana doświadczeń i informacji, wspieranie budowania współpracy wszystkich szkolnych środowisk, włączanie rodziców w strategiczne myślenie o systemie oświaty, zainicjowanie współpracy stowarzyszeń rodzicielskich ze szkołami i stowarzyszeniami nauczycielskimi, a także zaplanowanie dalszych wspólnych działań.

       Inicjatywa spotkań wiąże się z głębokim przeświadczeniem organizatorów o tym,że autentyczne partnerstwo edukacyjne środowisk szkolnych przekłada się na przyjazny klimat i poczucie bezpieczeństwa w szkole oraz na jakość i kreatywność w nauczaniu. Niezbędna do tego jest znajomość i przestrzeganie prawa przez wszystkich uczestników życia szkoły, wspólny język w mówieniu o sprawach ważnych, przeświadczenie o korzyściach dla wszystkich członków społeczności szkolnej oraz relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.


Założone cele zostały osiągnięte,a uczestnicy forum jednoznacznie potwierdzili konieczność kolejnych spotkań.