Centrum Edukacji - KRUK


90 Rocznica odzyskania niepodległości

12 listopada 2008r. w Centrum Promocji Kultury,W-wa Pr. Płd. przy ul. Podskarbińskiej odbyła się uroczystość z okazji 90 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Impreza była uwiecznieniem przedsięwzięcia Stowarzyszenia Centrum Edukacji - KRUK, w którym wzięła udział młodzież, nauczyciele, harcerze, Żandarmeria Wojskowa Garnizonu Warszawskiego.
Uroczystość odbyła się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Pr. Płd. - Pana Tomasza Kucharskiego z udziałem władz samorządowych dzielnic:
Pr. Pł. , Rembertowa , Wawra.

Projekt edukacyjny objął następujące działania:
- wystąpienia okolicznościowe:
Pani Ewy Tomaszewskiej - posła do Parlamentu Europejskiego
Pana Andrzeja Czumy - posła sejmu RP
Pana Andrzeja Melaka - działacza niepodległościowego,przedstawiciela Kręgu Pamięci

- montaż słowno-muzyczny "Polska droga do niepodległości" uczniów ZS Nr 5 im. S. Kisielewskiego w Warszawie
- program artystyczny, w tym prezentacja pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 28 w Warszawie im. Gen. Bryg. Franciszka Sznajdego
- ogłoszenie wyników konkursu literackiego i plastycznego na temat: "Wolność 1918-2008 r." wśród szkół gimnazjalnych Gocławia
- przygotowanie wystawy - Historia Orła Białęgo
- projekcja filmu na temat Rajdu Katyńskiego

Wszystkie działania przyniosły efekt w postaci uroczystości bogatej w treści edukacyjne. Założone cele zostały zrealizowane. Młodzież wspaniale zaprezentowała przygotowane przez siebie programy. Uczniowie z różnych szkół na poziomie gimnazjum i liceum oglądali różnorodny repertuar tematyczny. Uczestnicy uroczystości (ok. 300 osób) mieli możliwość obejrzenia bardzo ciekawych prac plastycznych młodzieży a także pięknie zaprezentowaną wystawę dot. historii Godła Polskiego.
Interesującym punktem uroczystości była projekcja filmu pt.: "6000 km śladami polskiej męki",a także wypowiedź komandora, inicjatora i pomysłodawcy Rajdu motocyklowego pana Wiktora Węgrzyna. W imprezie wzięli udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz Harcerze SP Nr 163. Ich obecność oraz cały przebieg uroczystości wskazuje na doniosłość całego projektu.

Podjęte działania przyniosły doskonały skutek albowiem połączyły efekty przygotowań młodzież i ludzi dobrej woli. O patriotyźmie można i należy mówić, pisać, śpiewać. Młodzież zrozumiała to i z chęcią stała się aktywnym uczestnikiem projektu.