Centrum Edukacji - KRUK

"Kto wybrał stan wojenny?"

 

     Dnia 12.12.07 r.  w Klubie Kultury - Gocław odbyło się spotkanie z cyklu "Forum Historyczne" pt.: "Kto wybrał stan wojenny?".
Zaproszeni goście: poseł A.Czuma,poseł dr A.Górski,dr S.Olkowicz,radny Pr. Płd. A. Gruntman w interesujący sposób omówili temat Forum.    Wiedza historyczna przeplatana była własnymi przeżyciami z tego okresu. Mimo upływu 26 lat od tych wydarzeń wspomnienia są nadal bardzo żywe. Spotkanie prowadził i konsultacji historycznej dokonywał dr K. Wysocki.
Kolejna inicjatywa Stowarzyszenia przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy ludzi młodych oraz była okazją do przywołania wspomnień tamtych czasów u starszych Polaków.