Centrum Edukacji - KRUK

Wyzwolenie Warszawy

Wyzwolenie Warszawy-prawda historyczna o zajęciu lewobrzeżnej Warszawy przez Armię Czerwoną i I Armię Wojska Polskiego w 1945 r.

    Obecnych powitał prezes Stowarzyszenia Bogusław Kruk. Spotkanie prowadził historyk Krzysztof Wysocki, a temat Forum przedstawił w ciekawy i interesujący sposób historyk Artur Gruntman.

    W końcowej części spotkania historycy odpowiadali na pytania z sali. Zarówno młodzież jak i starsi żywo interesowali się problematyką wyzwolenia Warszawy.

    Forum Historyczne przyczyniło się do pogłębienia wiedzy na temat tragicznych wydarzeń II Wojny Światowej.