Centrum Edukacji - KRUK

Bitwa o Olszynkę Grochowską

   26 lutego 2008r. odbyło się kolejne forum historyczne na temat Bitwy o Olszynkę Grochowską.

   Podczas powstania listopadowego Praga i jej okolice odegrały znaczną rolę jako teren walk,zwłaszcza w początkowym okresie powstania : bitwy z wojskiem Dybicza na przedpolach Pragi w Grochowie i Wawrze uwieńczone zaciekłą walką o Olszynkę Grochowską.
 


   Wprowadzenia do tematu dokonał historyk K. Wysocki. O szczegółach bitwy o Olszynkę Grochowską opowiadał A. Gruntman - historyk. Cały przekaz został wzbogacony o projekcję multimedialną. Obecni na spotkaniu mogli obejrzec filmową inscenizację - rekonstrukcję bitwy.


   Młodzież miała okazję zobaczyć stroje,uzbrojenie ówczesnych wojsk polskich i rosyjskich. Forum spełniło swoje cele edukacyjne.