Centrum Edukacji - KRUK

Uroczyste poświęcenie nowego przedszkola w Rembertowie 30.10.10 r.

30 października odbyła się uroczystość poświęcenia nowego budynku Przedszkola Nr 160 przy ul. Niepołomickiej 26.

"Spotkanie Lwowskie" 30.09.10 r.

W klubie "Relax" na Grochowie odbyło się spotkanie poświęcone miastu Lwów, jego kulturze i historii. Na uroczystości wystąpili laureaci ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Lwowskiej.

Dzień Weterana-Kombatanta w dniu 09.09.2010 r.

Uroczystość odbyła się w Auli Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 109.

Uroczystość -Kustosz Pamięci Narodowej 2010 09.06.2010r

W dniu 09.06.2010 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród "Kustosz Pamięci Narodowej" przyznawanych od 2002r. z inicjatywy IPN. Spotkanie odbyło się w teatrze "Kamienica".Wręczenie poprzedził spektakl pt.: "Apel Katyński" w reżyserii Emiliana Kamińskiego.

31.05.2010 r. - Rodzice w Edukacji

W dniu 31.05.2010 r. odbyło się pierwsze robocze zebranie członków stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, którego członkiem jest nasz Prezes Bogusław Kruk.

21.05.2010 r. - Gala Nikifory 2010

29.04.2010 r. - "Warto rozmawiać" > Obejrzyj tutaj

24.04.2010 r. - Msza Żałobna i pogrzeb St. Melaka na Powązkach

23.04.2010 r. - Colin Rose - spotkanie Bemowskie, Centrum Kultury ArtBem przy ul. Górczewskiej

13.04.2010 r. - VI Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

19.02.2010 r. - Rozdanie nagród i wernisaż prac o Z. Herbercie (Tech. Artystyczne)

13.11.2009 r. - Konferencja pt. "Szkoła Partnerska"

26.09.2009 r. - Obrona Pragi 1939 (odsłonięcie tablicy pamiątkowej)

14.09.2009 r. - V Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

IV Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

W dniu 14.05.09 r. odbyło się kolejne forum środowiska Rodziców, na którym omówiono działania edukacyjne między III a IV Forum. Poruszone zostały kwestie prawne warunkujące działanie Rad Rodziców w szkołach. Przedstawiciele szkół zaprezentowali dobre jak i złe praktyki panujące w kontaktach rodzic-dyrekcja, rodzic-nauczyciel. Omówiono również nową podstawę programową, która będzie obowiązywać od 1.09.09r.

Natomiast 27.05.09 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na temat: Efektywna współpraca dyrektora szkoły z Radą Rodziców.

Inauguracja KDS na Pradze Południe

IMG_1083
18.05.2009 r. o godz. 17:00 w Centrum Promocji Kultury,ul. Podskarbińska. Burmistrz dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski zwołał na wniosek organizacji pozarządowych inauguracyjne posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego.

Obecni byli Burmistrzowie dzielnicy,Radni,przedstawiciele Urzędu Miasta i przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych z tej dzielnicy.
Na tym posiedzeniu komisja wybrała prezydium i tym samym rozpoczęła działalność KDS na Pradze Południe.


Projekty Edukacyjne: Szkole Atelier Artystyczne

Konferencja odbyła się 18.05.2009 r. w auli Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Mokotowskiej 16/20.

Wydział Pedagogiczny UW we współpracy z Biurem Edukacji m.st. Warszawy i WCIES podejmują inicjatywę propagowania i organizacji Szkolnego Atelier Artystycznego. Pomysł uruchomienia tego projektu wysunęła Barbara Kitta - Gajkowska (Plastyk i Doradca metodyczny Biura Edukacji).


Wśród zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele ministerstwa,v-ce prezydent Warszawy,dyrektor WCIES,dziekan i pracownicy naukowi Wydziału Pedagogicznego oraz studenci.

Gdy pytasz mnie czym Ojczyzna jest...

Uroczystość pt: "Gdy pytasz mnie czym Ojczyzna jest..." odbyła się 04.05.09r. w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2.

Spektakl muzyczny został przygotowany przez Szkolny Teatr Muzyczny "Zośka" w hołdzie żołnierzom Batalionu "Zośka".

Barwne widowisko było uwieńczeniem dużego wkładu wspólnej pracy nauczycieli,uczniów i rodziców.
Gratulujemy profesjonalizmu wykonania!
Dziękujemy za wspaniałe przeżycia!
Pokazaliście, że miłości do ojczyzny można uczyć także w taki sposób.


Herbert w Ilustracjach

01042009159

01.04.09r. w XCIX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie przy ul. Umińskiego 12 odbyło się podsumowanie Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego z okazji Roku Zbigniewa Herberta 2008.

W programie:
1. Recytacje poezji Zbigniewa Herberta
2. "Studium przedmiotu" - spektakl teatralny w wykonaniu uczniów
3. Wernisaż wystawy pokonkursowej
4. "Katedra Herberta" - wystawa towarzysząca

Podsumowania konkursu plastycznego dokonała doradca metodyczny WCIES: Barbara Kitta-Gajkowska oraz Anna Lech-Maziarz.


178. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

30 listopada 2008 r. w Alei Chwały (ul. Traczy) w Warszawie odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem Głazów Pamięci gen. Klemensa Kołaczkowskiego i gen. Franciszka Sznajdego.I Warszawskie Forum Rodziców

W dniu 9.11.07 r. w Sali Warszawskiej PKiN odbyło się „I Warszawskie Forum Rodziców” pod hasłem „Rady Rodziców w Warszawskich szkołach i przedszkolach”. więcej...